Begrænset tilgængelighed som følge af høj efterspørgsel. Se venligst vores side med lager information for at finde flere oplysninger.

Undulatens livscyklus

I naturen yngler undulater normalt som reaktion på regnfald (så du kan forestille dig, hvor meget trangen til at yngle forekommer i de danske volierer!) Dette foregår generelt mellem juni og januar, de vil dog udnytte lejligheden, når og hvis den forekommer. Med vand og mad i midlertidig overflod, kan fuglene tage en timeout fra deres nomadiske livsstil og slå sig ned et stykke tid. Hvis vand- og madforsyningen tillader det, tager fuglene tingene som de kommer og kan producere flere kuld i træk.

Undulatreder er definitionen af enkelhed - et bart hulrum i et træ med tilstrækkelig plads til en voksen og mellem fem og otte hvide, cirkulære æg. Sommetider kan en hegnsstolpe erstatte et træ, og undertiden vælges en træstamme på jorden. Det er hunnen alene, der sidder på reden, mens hannen agerer ivrig tjener, der bringer mad til sin partner. Han gylper en grød af blade og frø op, som hun kan mæske sig i, og bliver ved med at bringe mad i løbet af hele fravænningsperioden.


undulatrede i et træ
En vild undulats rede i et eukalyptustræ

Efter 17-19 dage udklækkes æggene ét ad gangen over en periode på en uges tid. Undulater fødes nøgne, blinde og hjælpeløse ligesom alle papegøjer (og mange andre fugle). Det første måltid, de modtager, er en væske fra moderen. Denne indeholder essentielle næringsstoffer og antistoffer - fuglenes svar på pattedyrsmælk. Naturen har endda udstyret hunnen til at variere indholdet og konsistensen af denne væske, når hun fodrer sine unger i den første uge, fra yngste til ældste, hvilket sikrer, at hver aldersgruppe får nøjagtigt de næringsstoffer, den har brug for.

Fra daggry til skumring flyver hanfuglen frem og tilbage og fylder sig med frø som gylpes op til hans partner, der derefter leverer det bedste af føden til ungerne. Hannen begynder at fodre sine unger direkte efter ca. tre uger (Der kan dog være visse tilfælde, hvor en overdrevent beskyttende hun ikke tillader dette, men hellere klarer fodringen selv hele vejen igennem).

Der er altid fugle i forskellige størrelser i reden, da hunnen forskyder æglægningen. I modsætning til mange andre arter, hvor de senere udklækkede unger er en slags forsikring, der kasseres, hvis de førstefødte trives, er overlevelseschancerne for de yngre undulater meget gode. Når de først er udklækket, fodrer moderen instinktivt dem først snarere end de voldsomme ældre søskende. I fangenskab bliver disse senere æg undertiden fjernet og givet til et surrogat-par for at blive udklækket.


En tre uger gammel undulatunge
En tre uger gammel undulatunge

Undulatunger kan holde hovedet oppe efter syv dage, og deres øjne åbner efter ti. De gror bløde dun for at hjælpe dem med at holde varmen på dette tidspunkt, og omkring de to uger begynder der at dukke fjer op. Disse er tynde, skællende stubbe, der senere udfolder sig som blomster og bliver til smukke undulatfjer. Dette sker mellem tre og fire uger, og fuglene er fravænnet og klar til at forlade reden mellem 30 og 40 dage efter udklækning. Det varer hele ni måneder, før de er helt uafhængige.

Når undulaterne er et år gamle, er de klar til at yngle, og cyklussen begynder forfra igen. Som med enhver anden fugleart, hvor begge forældre investerer en betydelig mængde tid i at opdrage ungerne, er et undulatpar tæt knyttet til hinanden, med romantiske ritualer der involverer alskens gensidig pleje, næb 'kys' og nikken med hovedet.

Undulatens levetid

Undulater lever generelt mellem fem og otte år i naturen, men bliver ofte et sted mellem 10 og 15 år i fangenskab. Et ekstraordinært eksemplar blev over 29 år gammel.

Kommentarer

Der findes endnu ingen kommentarer