Begrænset tilgængelighed som følge af høj efterspørgsel. Se venligst vores side med lager information for at finde flere oplysninger.

GDPR Omlet datapolitik

Ligesom alle andre shopping hjemmesider, indsamler vi personlige oplysninger fra dig, når du handler på omlet.dk eller en af vores internationale hjemmesider (f.eks. omlet.co.uk, omlet.de, omlet.se osv.). Vi har brug for disse informationer for at kunne behandle din ordre, informere dig om forsinkelser eller problemer og for at fortælle dig om særlige tilbud og kampagner.

De oplysninger vi indsamler er:

 • Dit navn – så vi ved, hvad vi skal kalde dig, når vi skriver eller ringe til dig.
 • E-mail adresse – Så vi kan sende din ordrebekræftelse, tracking numre, information om forsinkelser eller omkring dine produkter osv. Du kan til enhver tid frabede dig e-mail kommunikation. Tillad venligst 10 dage fra din anmodning til vi får opdateret dine præferencer i alle vores systemer.
 • Leveringsadresse – Så vi kan sende din ordre til dig.
 • Telefonnummer – Vi ringer kun, hvis vi har problemer med leveringen eller for at tale med dig om din ordre.
 • Betalingskortsoplysninger – Vi beder kun om disse, når du afgiver en ordre.
 • Mobilnummer – så vi kan skrive eller ringe til dig med oplysninger om din ordre.

Vi anvender den nyeste sikkerheds serverteknologi for at sikre, at disse informationer bliver beskyttet efter højeste standard. Vi opbevarer dine persondata i en periode på 15 år efter din seneste ordre eller interaktion med vores hjemmeside. Vi bruger kryptering til at beskytte dine kreditkortoplysninger og accepterer kun ordrer fra webbrowsere, der tillader kommunikation via Secure Socket Layer (SSL) teknologi - det betyder, at du ikke utilsigtet kan afgive en ordre via en usikker forbindelse. Den krypteringsteknik, vi bruger, er af højeste standard til e-handel.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

Omlet er en registreret dataprocessor i henhold til databeskyttelsesloven. Vi vil aldrig videregive dine oplysninger til tredjeparter. Vi er også bundet af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Der er kun 3 omstændigheder, under hvilke vi kan dele nogle af dine informationer med andre:

 1. Med agenturer (herunder kreditreferencemyndigheder, kreditkort clearingbureauer, svindelforebyggelses- og detektionsagenturer og leveringsselskaber), som vi bruger til at behandle de ordrer, du afgiver hos os, eller som hjælper os med den service, vi leverer til dig. I disse tilfælde giver vi dem kun de oplysninger, de har brug for til at udføre deres funktion.
 2. I det usandsynlige tilfælde, at vores forretningsmæssige aktiver nogensinde sælges til eller købes af et andet selskab. Vores dataposter er en del af vores forretning.
 3. Til eksterne forskningsvirksomheder, som vi muligvis beder kontakte dig direkte for at få dine meninger om vores produkter og tjenester (i så fald giver vi dem kun de oplysninger, de har brug for til at udføre deres funktion).

Ret til adgang

Du har ret til at få adgang til dine personlige oplysninger og supplerende oplysninger. Retten til adgang giver dig mulighed for at være opmærksom på og kontrollere lovligheden af behandlingen. Du kan foretage en mundtlig eller skriftlig anmodning. Nærmere oplysninger om, hvordan man foretager en anmodning findes nederst på siden.

Ret til rettelse

GDPR indeholder retten til, at du kan få unøjagtige eller ufuldstændige personoplysninger rettet eller fuldendt. Du kan foretage en mundtlig eller skriftlig anmodning. Nærmere oplysninger om, hvordan man foretager en anmodning findes nederst på siden.

Ret til sletning

Du har ret til at få dine personlige data slettet. Retten til at slette er også kendt som 'retten til at blive glemt'. Denne rettighed er ikke absolut og gælder kun hvis:

 • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, som du oprindeligt indsamlede eller behandlede dem til;
 • Omlet er afhængig af samtykke som sit lovlige grundlag for at holde oplysningerne, og du trækker dit samtykke tilbage;
 • Omlet er afhængig af legitime interesser som grundlag for behandling, du protesterer mod behandlingen af dine data, og der er ingen overvejende legitim interesse i at fortsætte denne behandling;
 • Omlet behandler personoplysningerne til direkte markedsføring, og du protesterer imod behandlingen;
 • Omlet har behandlet personoplysninger ulovligt (dvs. i strid med lovlighedsprincippet i første punkt);
 • Omlet skal gøre det for at overholde en juridisk forpligtelse; eller
 • Omlet har behandlet de personlige data for at tilbyde informationssamfundstjenester til et barn.

Retten til at slette gælder ikke, hvis behandling er nødvendig af en af følgende årsager:

 • For at udøve retten til ytringsfrihed og information;
 • At overholde en juridisk forpligtelse;
 • Til udførelse af en opgave udført i offentlighedens interesse eller udøvet af officielle myndigheder;
 • Til arkiveringsformål i offentlighedens interesse, til videnskabelig forskning, historisk forskning eller statistiske formål, hvor sletning sandsynligvis vil umuliggøre eller alvorligt forringe opnåelsen af denne forarbejdning; eller
 • Til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Persondataforordningen angiver også to omstændigheder, hvor retten til sletning ikke gælder for data af en særlig kategori:

 • Hvis behandlingen er nødvendig for folkesundhedsmæssige formål af offentlig interesse (f.eks. beskyttelse mod alvorlige grænseoverskridende trusler mod sundheden eller sikring af høje standarder for kvalitet og sikkerhed i sundhedspleje og lægemidler eller medicinsk udstyr); eller
 • Hvis behandlingen er nødvendig med henblik på forebyggende eller erhvervsmedicin (f.eks. hvor behandlingen er nødvendig for en medarbejders arbejdskapacitet, til medicinsk diagnose, til sundheds- eller socialhjælp eller til forvaltning af sundheds- eller socialhjælp systemer eller tjenester). Dette gælder kun, hvor informationen behandles af eller under et fagligt ansvar, der er omfattet af en tavshedspligt (f.eks. sundhedspersonale).

Du kan foretage en mundtlig eller skriftlig anmodning. Nærmere oplysninger om, hvordan man foretager en anmodning findes nederst på siden.

Ret til at begrænse behandlingen

Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personlige data under visse omstændigheder. Det betyder, at du kan begrænse den måde, Omlet bruger dine data på. Dette er et alternativ til at anmode om sletning af dine data.

Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personlige data, hvor du har en særlig grund til at have en begrænsning. Dette kan skyldes, at du har problemer med indholdet af de oplysninger, Omlet har, eller hvordan Omlet har behandlet dine data. I de fleste tilfælde skal vi kun have begrænsningen på plads i en vis periode.

Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personlige data under følgende omstændigheder:

 • Du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, og Omlet verificerer nøjagtigheden af disse;
 • Oplysningerne er blevet behandlet ulovligt (dvs. i strid med lovlighedsbehovet i GDPRs første princip), og du modsætter dig sletning, og du anmoder om begrænsning i stedet;
 • Omlet har ikke længere brug for de personlige data, men du skal beholde det for at etablere, udøve eller forsvare et retskrav; eller
 • Du har gjort indsigelse imod, at Omlet behandler dine data i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og Omlet overvejer, om vores legitime grunde tilsidesætter dine egne.

Selv om dette adskiller sig fra retten til rettelse og retten til at gøre indsigelse, er der tætte forbindelser mellem disse rettigheder og retten til at begrænse behandlingen:

 • Hvis du har udfordret nøjagtigheden af Omlets data og bedt Omlet om at rette op på det (artikel 16), har du også ret til at anmode Omlet om at begrænse behandlingen, mens Omlet bearbejder din rettelsesanmodning; eller
 • hvis du udøver din ret til indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1, har du også ret til at anmode Omlet om at begrænse behandlingen, mens Omlet bearbejder din indsigelsesanmodning.

Du kan foretage en mundtlig eller skriftlig anmodning. Nærmere oplysninger om, hvordan man foretager en anmodning findes nederst på siden.

Ret til dataportabilitet

Retten til dataportabilitet giver dig mulighed for at indhente og genbruge dine personlige data til eget brug på tværs af forskellige tjenester. Det giver dig mulighed for nemt at flytte, kopiere eller overføre personlige data fra et IT-miljø til et andet på en sikker måde uden at hindre brugbarheden.

Du kan foretage en mundtlig eller skriftlig anmodning. Nærmere oplysninger om, hvordan man foretager en anmodning findes nederst på siden.

Ret til indsigelse

Du har ret til at protestere mod databehandling på grundlag af legitime interesser eller udførelsen af en opgave i offentlighedens interesse / udøvelse af offentlig myndighed (herunder profilering); direkte markedsføring (herunder profilering) og behandling med henblik på videnskabelig / historisk forskning og statistik.

Omlet vil stoppe med at behandle personoplysninger til direkte markedsføring, så snart vi modtager en indsigelse. Der er ingen undtagelser eller grunde til at afvise. Omlet skal håndtere en indsigelse mod behandling til direkte markedsføring til enhver tid og gratis.

Du kan foretage en mundtlig eller skriftlig anmodning. Nærmere oplysninger om, hvordan man foretager en anmodning findes nederst på siden.

Rettigheder relateret til automatiseret beslutningstagning, herunder profilering

Automatiseret individuel beslutningstagning er en beslutning truffet af automatiserede midler uden nogen menneskelig inddragelse.

Eksempler på dette er:

 • En online beslutning om at tildele et lån; og
 • En rekrutteringskompetence test, der bruger forudprogrammerede algoritmer og kriterier.
 • GDPR har bestemmelser om:
  • automatiseret individuel beslutningstagning (at træffe en beslutning udelukkende ved hjælp af automatiserede midler uden nogen menneskelig inddragelse); og
  • profilering (automatiseret behandling af personoplysninger til vurdering af visse ting om en person). Profilering kan indgå i en automatiseret beslutningsproces.
 • GDPR gælder for alle automatiserede individuelle beslutninger og profilering.
 • Artikel 22 i GDPR har yderligere regler for at beskytte enkeltpersoner, hvis du udfører udelukkende automatiseret beslutningstagning, der har juridiske eller tilsvarende betydelige virkninger for dem.
 • Du kan kun udføre denne type beslutningstagning, hvor beslutningen er:
  • nødvendig for indgåelse i eller udførelse af en kontrakt; eller
  • godkendt af Unionens eller medlemsstaternes lovgivning, der gælder for den registeransvarlige; eller
  • baseret på individets udtrykkelige samtykke.
 • Du skal identificere, om din behandling er omfattet af artikel 22 og i så fald sørge for, at du:
  • giver personerne oplysninger om behandlingen;
  • indfører enkle måder hvorpå de kan anmode om menneskelig indgriben eller udfordre en beslutning;
  • udfører regelmæssige checks for at sikre, at dine systemer virker, som de skal.

Du kan foretage en mundtlig eller skriftlig anmodning. Nærmere oplysninger om, hvordan man foretager en anmodning findes nederst på siden.

Sådan stiller du en anmodning om dine personlige data.

For at se alle de oplysninger, vi har om dig, for at rette eventuelle unøjagtigheder, at slette dine personlige data eller enhver anden forespørgsel om personlige data, skriv venligst til:

The Data Protection Officer
Omlet Ltd.
The Old Malthouse, St John's Road
Banbury
OX16 5HX
UK

Hvis du har spørgsmål om dine personlige oplysninger eller vores privatlivspolitik, bedes du kontakte os på info@omlet.dk. Du kan også ringe til nummeret øverst på hjemmesiden. Vi skal bekræfte identiteten af den person, der foretager anmodningen. Hvis anmodningen om oplysninger om dine personlige oplysninger bliver foretaget elektronisk, giver vi oplysningerne i et almindeligt elektronisk format. Oplysninger vil normalt blive leveret inden for 1 måned efter modtagelsen. Hvor anmodninger er komplekse eller talrige, kan vi forlænge svarperioden med yderligere to måneder. Hvis dette er tilfældet, informerer vi dig inden for en måned efter modtagelsen af anmodningen og forklarer hvorfor forlængelsen er nødvendig. Hvor anmodninger er åbenbart ugrundede eller overdrevne, især hvis de er gentagne, kan vi:

 • opkræve et rimeligt gebyr under hensyntagen til de administrative omkostninger ved at levere oplysningerne; eller
 • nægte at svare.

Hvis vi nægter at svare på en anmodning, vil vi forklare hvorfor, informere dig om din ret til at klage til Datatilsynet og til et retsmiddel uden unødig forsinkelse og senest inden for en måned.

Du har ret til at kontakte Datatilsynet omkring, hvordan Omlet bruger dine personlige data. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.