Limited availability due to high demand. Please see our Stock Availability page for more information.

Dansk lovgivning angående katte

Her finder du informationer om forskellige love, der gælder i Danmark vedrørende katte. Du kan blandt andet finde ud af, hvem der er ansvarlig for skader i tilfælde af uheld, og du kan lære mere om Dyreværnsloven.


Lov om mark- og vejfred

Dette er en gammel lov angående landbrugsdyr, men loven gælder stadig for katte også. Ifølge loven om mark- og vejfred er det katteejerens pligt at holde deres kat inde på egen grund. Katte er altså omfattet af erstatningsregelen indenfor denne lov, hvilket vil sige, at katteejere er forpligtigede til at erstatte skader, som katten har forvoldt på en anden persons grund eller husdyr.


Dyreværnsloven

Denne lov har til formål at sikre kattes velfærd og samtidig forhindre mishandling. Loven understreger behovet for, at ejere giver deres kat et passende sted at leve og udvise normal adfærd. Den betyder også, at katte skal beskyttes mod smerter, lidelse, skade og sygdom. Endelig skal du give din kat en passende kost.Relaterede produkter

Kundebilleder

Kommentarer

Der findes endnu ingen kommentarer

Skriv en kommentar