Begrænset tilgængelighed som følge af høj efterspørgsel. Se venligst vores side med lager information for at finde flere oplysninger.

Aftale om brugergenereret indhold


Brugergenereret indhold kan indebære, men er ikke begrænset til, anmeldelser, kommentarer, billeder uploadet af brugere og indlæg i forum.

På grund af indholdets natur, kan Omlet ikke stå til ansvar for brugergenereret indhold. Alle idéer, koncepter, meninger, temaer osv., som det brugergenererede indhold rummer, er og forbliver den oprindelige afsenders. Vi kan ikke tilslutte os indholdet, og vi giver ingen garanti for nøjagtigheden, pålideligheden eller kvaliteten af det brugergenererede indhold.

Alt brugergenereret indhold forbliver alene den oprindelige afsenders ansvar, og det fulde ansvar relateret til brugergenereret indhold forbliver hos dette individ.

Når du lægger materiale op på vores hjemmeside, erklærer du samtidig, at du ejer og er den oprindelige skaber af det materiale.

Du beholder ejerskabsrettighederne for det indhold, du har lagt op på Omlets hjemmeside, men giver samtidig Omlet ubegrænset, verdensomspændende, underlicenseret, gebyrfri og omsættelig tilladelse til at anvende, uddele, reproducere, lave afledte værker af og udstille det brugergenererede indhold i forbindelse med Omlets forretning (og med enhver forbundet forretning) igennem ethvert eksisterende eller fremtidigt udviklet medie.

Hvis du indsender indhold til vores hjemmeside, anerkender du, og indvilliger i, retningslinjerne fremsat i dette dokument.

Vi forbeholder os retten til at fjerne eller afslå brugergenereret indhold, som vi anser for at være upassende, af hvilken som helst grund, uden på noget tidspunkt at skulle afsløre de begrundelser. Vi viser ikke produktanmeldelser, hvor forfatteren ikke ejer produktet, de har anmeldt.

Enhver belønningsordning, der findes i forbindelse med brugergenereret indhold, uanset økonomisk eller anden, er kun tilgængelig for bosatte i Danmark, Australien, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA og Østrig.